Verkeersmaatregelen rond PreSail IJmond in IJmuiden

Informatie ten behoeve van bewoners en bedrijven van:

Trawlerkade, Middenhavenstraat, Loggerkade, Makreelkade,
Kotterkade, Kaarweg, Dokweg, Halkade, Vissersstraat, 
Margadantstraat, Kruitenstraat

Op zaterdag 15, zondag 16 én dinsdag 18 augustus 2015 wordt in de havens van IJmuiden PreSail IJmond georganiseerd. Deze keer is niet alleen de Trawlerkade de locatie van het festival, maar wordt op dinsdag 18 augustus ook de Halkade hier nadrukkelijk bij betrokken.

Op dinsdag 18 augustus vindt de PreSail plaats. Dan bestaat het festivalgebied uit de Trawlerkade en een deel van de Halkade. De Kop van de Haven en het Sluisplein zijn ook bij het evenement betrokken. Naar verwachting zal deze editie weer een groot aantal bezoekers trekken.
Wij realiseren ons dat dit voor bedrijven en bewoners in het havengebied tot enige overlast kan leiden. Met deze brief informeren wij u over de activiteiten die plaats gaan vinden en de mogelijke gevolgen die dit voor u kan hebben. Vanuit de organisatie proberen wij er alles aan te doen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Het programma op de Halkade duurt op dinsdag 18 augustus van 12:00 - 24:00 uur. Het programma op de Trawlerkade vindt op die dag plaats tussen 16:00 - 24:00 uur. De ervaring leert echter dat i.v.m. het aankomen en afmeren van bijzondere zeilschepen vanaf 09:00 uur al veel bezoekers op de kades kunnen rondlopen. In verband met de te verwachten bezoekersstromen wordt een aantal maatregelen genomen om het voor zowel publiek als de bedrijven zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer informatie over PreSail IJmond kunt u vinden op onze site www.presailijmond.nl

Voor de veiligheid van wandelend en fietsend publiek en om de toestroom van publiek dat met de auto komt in goede banen te leiden, wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen. Het verkeer wordt daarbij op belangrijke punten begeleid door verkeersregelaars. Parkeren voor bezoekers is mogelijk in het middenhavengebied.
 

Afsluiting Halkade

De Halkade wordt op dinsdag 18 augustus vanaf 11.30 uur afgesloten vanaf de rotonde op de Dokweg tot aan de kruising bij Grandcafé Kruiten voor. Bestemmingsverkeer voor bedrijven in de omgeving Halkade kan het westelijke deel van de Halkade bereiken via de Margadantstraat. Op de Margadantstraat wordt eenrichtingsverkeer in westelijke richting ingesteld. Het uitgaande vracht- en zakelijke verkeer van de bedrijven, gevestigd aan de Halkade, wordt via het Sluisplein naar de Kanaaldijk geleid.
Op basis van onze ervaringen in 2005 en 2010 is in overleg met de gemeente Velsen, Zeehaven IJmuiden N.V. en de gevestigde bedrijven, besloten op dinsdag 18 augustus 2015 de rijbaan aan de zuidzijde van de Halkade vanaf de Margadantstraat/Oranjestraat tot aan de Felison Terminal/ hoek Ericssonstraat met hekwerken af te scheiden van het voorterrein van de gevestigde bedrijven.
Voetgangers kunnen op deze wijze veilig van oost naar west gebruik maken van de wandelroute langs het voorterrein van de bedrijven (zie bijgevoegdetekeningen).
De bedrijven die zijn gevestigd tussen de Hollandse Visveiling IJmuiden B.V. (de visafslag) en de Felison Terminal, dus van Halkade nr. 80 tot Halkade nr. 4 zijn vanaf 12.00 uur niet per auto en/of vrachtauto bereikbaar.
De hier gevestigde bedrijven worden met klem verzocht hier in hun bedrijfsvoering rekening mee te houden en hier tijdig met hun klanten en toeleveranciers over te communiceren.
Een groot aantal van de hier gevestigde bedrijven heeft in overleg besloten hun bedrijf op dinsdag 18 augustus 2015 om deze reden vanaf 12.00 uur te sluiten. Zie ook de bijgevoegde tekening met ‘Looproutes tijdens Pre Sail IJmond’.

Vanaf circa 17:00 zal de gehele Halkade worden afgesloten.

Afsluiting Trawlerkade

De hele Trawlerkade wordt, net als in andere jaren tijdens het Havenfestival, afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Hetzelfde geldt voor alle zijstraten van de Trawlerkade.

De volgende afsluitingen en verkeersmaatregelen zijn van kracht:

Trawlerkade:

zaterdag 15 augustus van 09:00 tot 00:00 uur

zondag 16 augustus van 09:00 tot 19:00 uur

maandag 17 augustus van 17:00 – 24:00 uur

dinsdag 18 augustus van 09:00 - 24:00 uur

Eenrichtingsverkeer Dokweg:

Op de Dokweg, tussen de Halkade en de Haringkade, wordt op dinsdag 18 augustus eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting ingesteld. Al het uitgaande verkeer uit het gebied Trawlerkade / Middenhavenstraat / Haringkade (het gehele middenhavengebied) wordt die dag richting Heerenduinweg geleid.

Fietsen:

Op het evenemententerrein is het niet toegestaan te (brom)fietsen, behoudens voor ontheffingshouders. Een bewaakte fietsenstalling is te vinden aan het begin van de Haringkade en op de hoek Halkade/Margadantstraat, tegenover Grandcafé Kruiten.

Aanvullende informatie voor bedrijven rond de Trawlerkade en de Halkade:

Bedrijven en bewoners die op de genoemde dagen met een voertuig het evenementengebied in willen (d.w.z. bestemmingsverkeer), kunnen een ontheffing aanvragen bij de organisatie. Een verzoek hiervoor kan per mail ingediend worden via info@presailijmond.nl

Planning op- en afbouw

De eerste voorbereidingen voor het Havenfestival beginnen op donderdag 13 augustus.

Wij verzoeken u de laad- en loskade op de Trawlerkade autovrij te houden vanaf woensdagavond/donderdagochtend en de gehele kade vanaf vrijdagochtend.

Vanaf vrijdag wordt het festivalterrein verder ingericht. Zaterdagmorgen vroeg zullen de rest van de locaties op de Trawlerkade worden ingericht.

Vanaf zondagavond wordt begonnen met het verwijderen van de meeste materialen al zullen de meeste horeca en de Spiegeltent blijven staan tot en met dinsdag voor PreSail. Zowel op zondagochtend en zondagavond als op maandagochtend wordt de gehele Trawlerkade schoongeveegd. In de nachten van 12, 13, 14, 15,  16 en 17 augustus zal er extra toezicht rondlopen op de Trawlerkade. In de 1e en 3e Havenstraat, bij het Hoofdpodium en de Spiegeltent worden toiletwagens geplaatst.

Om een goede en snelle op- en afbouw mogelijk te maken zonder te veel overlast voor de bedrijven op de Trawlerkade, zal met de betrokken bedrijven zoveel mogelijk van te voren persoonlijk contact worden opgenomen, voor zover wij kunnen inschatten wie er direct belanghebbend is. Indien u het idee heeft dat dit niet gebeurt, omdat bij ons de nodige contacten niet bekend zijn of indien u zelf van te voren uw opmerkingen wilt maken, dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met de projectleider.

Voor vragen of suggesties over de evenementen en de verkeersmaatregelen kunt u contact opnemen met de projectleider via info@presailijmond.nl of telefoon 06-55824710. Op de website www.presailijmond.nl is telkens de meest actuele informatie te vinden over het programma. Tijdens het festival en de opbouwperiode is het coördinatie kantoor van het festival ingericht op de 1e verdieping van de Trawlerkade 64 en is de projectleider te bereiken op tel 06 - 55824710.

Wij hopen op een prettige samenwerking en een zeer geslaagd PreSail IJmond in IJmuiden.

Contact

Stichting Havenfestival IJmuiden

Postbus 290 1970 AG IJmuiden info@havenfestivalijmond.nl

Productie

Levensgenieters productie@havenfestivalijmond.nl

Pers

Friso Huizinga Communicatie communicatie@havenfestivalijmond.nl